Triduum

Przygotowanie Triduum i dekoracje

Przygotowanie na wieczór Wielkiego Czwartku Kaplicy Przechowania Najświętszego Sakramentu oraz budowa Grobu Pańskiego to wspaniałe i niezwykle wymagające zadania. Aby dobrze je wykonać, chciałbym w tym miejscu zebrać najważniejsze wymogi liturgiczne, teologiczne i estetyczne oraz podzielić się swoimi wieloletnimi doświadczeniami w tej dziedzinie.

Wystrój Kaplicy Przechowania oraz Grobu, powinien być dostosowany i zogniskowany wobec Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie i znaku Krzyża Świętego. Prace projektowe powinny być prowadzone przez plastyka pod kontrolą liturgiczno-teologiczną. Elementy dekoracji muszą cechować szlachetne piękno i jakość godną wydarzeń misterium Triduum Paschalnego. Im większa ich prostota, tym bardziej spełnią swoją rolę.
Mam przekonanie, że przedstawione w katalogu prace, mogą do tego celu służyć. Nigdy jednak nie mogą same w sobie stanowić centrum uwagi a jedynie dopełnienie i klimat do modlitewnej adoracji.

Triduum dekoracje - przygotowanie Triduum

Kaplica Przechowania i Adoracji to specjalnie przystrojona kaplica lub ołtarz, przeznaczone na uroczystą adorację od zakończenia Wieczerzy Pańskiej do północy. Od północy do czasu liturgii Wielkiego Piątku, charakter przechowania zmienia się z uroczystej adoracji na utajony, nawet nie pali się wiecznej lampki.
W wystroju kaplicy powinien dominować kolor radosny biały. Centrum powinno stanowić piękne tabernakulum ozdobione kwiatami, świecami i kadzidłem.

[49.] W celu przechowania Najświętszego Sakramentu należy przygotować i urządzić kaplicę, tak, aby sprzyjała medytacji. Jej wystrój winien być surowy i skromny, zgodnie z liturgią tych dni. Należy unikać wszelkich nadużyć i usunąć je. Jeśli tabernakulum znajduje się w kaplicy oddzielonej od głównej nawy, wypada w niej przygotować
miejsce złożenia i adoracji Najświętszego Sakramentu.[55.] Najświętszy Sakrament należy złożyć w zamkniętym tabernakulum lub w skrzynce (capsa). Nigdy nie należy go wystawiać w monstrancji. Tabernakulum lub skrzynka nie powinny mieć kształtu grobu; należy unikać samego wyrażenia „grób”.
Kaplicę złożenia (repozycji) nie przygotowuje się w celu przedstawienia „Pańskiego pogrzebu”, lecz w celu przechowania chleba eucharystycznego do rozdzielania Komunii w Wielki Piątek Męki Pańskiej.
(List okólny o przygotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych Kongregacja Kultu Bożego – 16 stycznia 1988 r.)

Pierwotna forma Grobu Pańskiego to krzyż leżący na podwyższeniu na posadzce świątyni. Często znajdowała się na nim figura  umęczonego Chrystusa z ruchomymi rękami.

Rozpięte na krzyżu ręce układano wzdłuż ciała jako umarłego. Pozostałością tego jest dziś figura Jezusa w grobie.
Budowa Grobu Bożego w naszej Ojczyźnie ma swoją wspaniałą tradycję. Stosowane dekoracje miały często wydźwięk symboliczny i akcenty narodowe w zależności od zmieniających się warunków politycznych i społecznych. Prezentowane treści oddawały martyrologię narodu, ale również budziły nadzieje na wyzwolenie z różnych niewoli.
Istnieje jednak niebezpieczeństwo dominacji motywów patriotycznych i społecznych nad religijnymi. Przy budowie Grobu Bożego należy całą uwagę skierować przede wszystkim na wystawiony w monstrancji Najświętszy Sakrament. Układ plastyczny, dekoracja kwiatów, oświetlenie, powinny ukazywać obecnego i zawsze żywego Chrystusa, który pozostał w Eucharystii, aby się nieustannie wstawiać za swoim ludem. Figury Jezusa umarłego nie należy zbytnio eksponować, ponieważ teologia tego dnia zapowiada poranek wielkanocny.
Syn Człowieczy trzeciego dnia zmartwychwstanie!

Triduum dekoracje - przygotowanie Triduum

Grób ma być katechezą misterium paschalnego Chrystusa. Dysponując odpowiednimi elementami dekoracyjnymi tworzymy przestrzenie w których, objawia się prawda o UKRZYŻOWANYM (Krzyż), POGRZEBANYM (figura w Grocie Grobu) i ZMARTWYCHWSTAŁYM ZBAWICIELU (Eucharystia w Monstrancji).Pogodna kolorystyka tła, odpowiednio dobrany wymowny i lapidarny cytat, dopełniają całości przekazu.

[28.] Zgodnie z wielowiekową tradycją, w Wielki Piątek po ukończeniu liturgii Męki Pańskiej, przenosi się Najświętszy Sakrament do Grobu Pańskiego i wystawia do adoracji. [29.] W kaplicy Grobu Pańskiego powinien być ołtarz, choćby przenośny, i tabernakulum do przechowywania puszek z Najświętszym Sakramentem. [30.] Monstrancję, okrytą welonem, można wystawić na ołtarzu lub na tronie, który powinien być umieszczony blisko ołtarza. [31.] Wszystkie elementy dekoracyjne i światła powinny kierować uwagę wiernych na Najświętszy Sakrament, który jest Pamiątką Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, a nie na figurę Chrystusa leżącego w grobie. (Mszał Rzymski).

Wielka Niedziela wita radością pustego grobu

W nim odpowiednio zaakcentowane elementy (płótno całunu, bisior, odsunięty kamień, księga Pisma Świętego z tekstem świadków zmartwychwstania, zieleń i kwiaty) dają pewność nowego życia, które otwiera przed nami Zmartwychwstały Chrystus.

Przy realizacji dekoracji należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo. Należy sprawdzić stabilność mocowania sprzętu pod monstrancję. Nie używać otwartego ognia w bezpośrednim sąsiedztwie łatwopalnych materiałów. Zwrócić uwagę na stan instalacji elektrycznej użytej do oświetlenia. Materiały tekstylne muszą być wyprasowane, czyste i właściwie udrapowane. Bielizna ołtarzowa i kielichowa w nienagannym stanie.

Mam nadzieję, że powyższe rozważania oraz zaproponowane dekoracje, pomogą w głębokim i owocnym przeżyciu tych wyjątkowych i centralnych dni w całym roku liturgicznym. Podczas całego roku jest taki czas kiedy świątynie bardzo licznie odwiedzają nie tylko wierni i praktykujący katolicy ale także obojętni i niewierzący. To czas błogosławieństw pokarmów w Wielką Sobotę. Jest on doskonałą okazją do ewangelizacji. Mogą jej służyć odpowiednio przygotowane instalacje w pobliżu miejsc składania koszyków.

Reprodukcja Całunu Turyńskiego wraz ze szczegółowym opisem, chusta z Manopello, plansze wystawowe o miejscach Cudów Eucharystycznych to przykładowe tematy, które mamy w swojej ofercie.

W celu przygotowania dekoracji Triduum zachęcamy także do zapoznania się z oferowanymi przez nas produktami wystroju w postaci:

Przejdź do produktów z kategorii Triduum